Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POZNAJMY SIĘ - polsko - niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów

Czcionka:

Projekt pn.: „ POZNAJMY SIĘ - polsko - niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.
 

Das Projekt „SICH GEGENSEITIG KENNENLERNEN – polnisch – deutsches künstlerische Werkstäten für Senioren” ist durch die Europäische Union vom Europäischen Founds für regionale Enwicklung und von staatlichen Mitteln im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG POLEN-SACHSEN von 2014-2022 kofinanziert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
NAZWA PROJEKTU / PROJEKTTITEL
„ POZNAJMY SIĘ - polsko - niemieckie warsztaty artystyczne dla seniorów”.
„ SICH GEGENSEITIG KENNENLERNEN – polnisch – deutsches künstlerische Werkstäten für Senioren
 

CEL PROJEKTU / PROJEKTZIEL

Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji seniorów w rejonie transgranicznym
Ausbau der staedtischen Partnerschaft im Bereich Seniorenintegration im Grenzregion
 
REZULTAT PROJEKTU / RESULTAT DES PROJEKTES

Muzeum etnograficzne / Etnografische Museum

Warsztaty artystyczne z rękodzieła / handwerkliche Workshops

Warsztaty wokalne / Gesangsworkshops 

Bal seniora / gemeinsamer Seniorenball 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
18.09.2019r. - 29.10.2019r.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gmina Jasień podpisała z Gminą Spreetal umowę partnerską o współpracy w dziedzinie handlu, przemysłu, kultury jak również na płaszczyźnie techniki i humanitaryzmu. Przed podpisaniem porozumienia odbyło się kilkaspotkań w celu zapoznania się i poznania wspólnych potrzeb. Strony jednogłośnie stwierdziły, że mają wspólne potrzeby i wspólne plany na rozwój partnerstwa. Jednym z pomysłów było zorganizowanie warsztatów artystycznych dla seniorów. W 2017 r. realizowany był pierwszy projekt dla seniorów cieszący się dużym sukcesem. Przy kolejnych spotkaniach Gmin stwierdzono, że należy kontynuować współpracę w tej dziedzinie ponieważ właśnie ta grupa sygnalizuję największą chęć poznania miejscowych zwyczajów. Obie strony wyraziły chęć napisania wspólnego projektu na warsztaty artystyczne dla seniorów jako spotkanie integracyjne w celu
lepszego poznania się. W Gminie Jasień i Gminie Spreetal istnieje zapotrzebowanie na współpracę w sferze kultury oraz spotkań dla seniorów.
Partnerzy projektu są dobrani odpowiednio do zakresu tematycznego i celów jakie zamierzają osiągnąć. Współpraca partnerów jest konieczna do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Wspólna realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści poszczególnym partnerom tj. przekonanie, że każde Senior jest wyjątkowe, i może czuć się swobodnie bez względu na to skąd pochodzi. Projekt ma służyć poprawie jakości życia oraz motywować do wspólnych kontaktów i wymiany międzykulturowej mieszkańców Gmin Partnerskich.
 
Po zakończeniu projektu partnerzy przewidują kontynuację partnerstwa. Projekt jest pomysłem obu gmin. Po zakończeniu projektu są już pomysły na następne projekty i następne działania w różnych kierunkach porozumienia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Die Gemeinden Jasień und Spreetal haben ihre Partnerschaftvereinbarung fuer Themenschwerpunkte Handel,Wirtschaft,Kultur sowie Technik
und Humanitaet unterzeichnet.Vor der Unterzeichnung der Vereinbarung fanden zahlreiche Gespraeche zum gegenseitigen Kennenlernen
und zur Erkundung gemeinsamer Beduerfnisse statt.Beide Seite stellten einstimmig fest,dass sie gemeinsame Beduerfnisse und aehnliche
Partnerschaftsentwicklungsplaene haben.Eine von vielen Ideen war das Organisieren Handwerkworkshop fuer Senioren,Im Jahr 2017 wurde das erste Projekt fuer Senioren durchgefuhrt und hatte sehr positiver Erfolg.Weitere Projekte und Zusammenarbeit waren waehrend der Gemeindegespraeche diskutiert ,besonders die
Veranstaltungen fuer Senioren sind gewuenscht um die Sitten der Partnerprojekt kennenzulernen. Das Projekt dient der Vertiefung der Partnerschaft und Seniorenintegration im Rahmen-Handwerkshop. Die beiden Gemeinden liegt das Augenmerk auf der grenzuebergreifenden Zusammenarbeit und Freundschaft im Kulturbereich und Seniorentreffen.
Die Themen und geplante Ziele des Projektes entsprechen der beiden Partner.Die gemeinsame Realisierung ist notwendig, um grenzueberschreitende
Kommunikation zu pflegen und Freundschaft entwickeln zu lassen.Das Projekt soll auch zeigen,dass jeder Senior ander ist und fuehlt sich locker ohne Ruecksicht auf der Herkunft.
Das Projekt soll der Verbesserung der Lebensqualitaet und Motivation fuer gemeinsame Kulturkontakte der Partnergemeinden dienen.

Das Projekt ist eine Idee der Beiden Gemeinden und es gibt schon weitere Projektideen.Nach Projektende ist eine weitere Partnerzusammenarbeit und naechste Taetigkeiten vorgesehen

23.09.2019 SPOTKANIE PARTNERÓW

23.09.2019 SPOTKANIE PARTNERÓW

01.10.2019 - Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

01.10.2019 - Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Warsztaty z rękodzieła

Warsztaty z rękodzieła

Bal

Bal

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2