Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polsko - niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne

Czcionka:

Projekt pn.: „Polsko–niemieckie międzypokoleniowe artystyczne spotkania integracyjne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2020.

Zakup materiałów i produktów do prowadzenia warsztatów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022.

Produkten-und Materiallieneinkauf zur Workshopsdürchfuhrung ist aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus den staatlichen Mittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 kofinanziert.

 

BENEFICJENT / NAME DES KPF BEGUNSTIGEN  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, pl. Armii Krajowej 2, www.mgokjasien.naszgok.pl

PARTNER PROJEKTOWY / ANGABEN ZUM PROJEKTPARTNER Gmina Spreetal, www.spreetal.de 

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR/ BEANTRAGTE EFRE-FÖRDERSUMME 6.037.76 euro

 

REZULTAT PROJEKTU / RESULTATE DES PROJEKTES

Warsztaty z malarstwa / Malen-Workshop

Warsztaty z makramy / Makrameespitze-Workshop

Otwarta wystawa powarsztatowa / Öffentliche Malereiasstellung nach Workshops      

Warsztaty zdrowego jedzenia / Gesundes Essen-Workshop

Spotkanie podsumowujące projekt / Endprojektstreffen

 

INFORMACJA O PROJEKCIE:

W celu kontynuacji partnerstwa polskoniemieckiego zainicjować chcemy spotkania dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej (pełnoletni), którzy potwierdzają chęć udziału w warsztatach. W ramach projektu zaplanowano wspólne działania, które odbędą się  7.09.2021 -  10.12.2021 roku. Zaplanowano cykl jednodniowych warsztatów dla mieszkańców:

1. Warsztaty z malarstwa, które będą polegały na malarstwie punktowym na gotowych podkładach malarskich (5 godz.)
2. Warsztaty z makramy, które będą polegały na wyplataniu makramy i tworzeniu dekoracji (5 godz.)
3. Wystawa malarstwa - powarsztatowa. Będzie to otwarta wystawa prac wykonanych na warsztatach z malarstwa oraz prac własnych uczestników projektu z gminy Jasień i gminy Spreetal. Zaplanowane działanie nazwać możemy wernisażem wystawy. Prace będą eksponowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury od dnia przeprowadzenia warsztatów malarskich przez minimum 3 tygodnie. Na posiadanych sztalugach prezentowane będą prace powarsztatowe, a na zakupionych
zestawach do wieszania ekspozycji – obrazy lokalnych artystów, co jest tematem projektu – poznanie lokalnego dziedzictwa artystycznego.
Na wystawę planuje się pozyskać minimum 10 prac z Niemiec i 20 prac z Polski. W trakcie spotkań gmin partnerskich wynikła potrzebapoznania i promocji lokalnych artystów z gminyJasień i gminy Spreetal. Zaplanowana wystawa prac powarsztatowych i prac lokalnych jest fajnym pomysłem aby połączyć zaplanowane
działania.
4. Warsztaty zdrowego jedzenia polegać będą na przekazaniu wiedzy prowadzącego eksperta dla mieszkańców + przygotowanie zdrowych
posiłków. Warsztaty zdrowego jedzenia mają za zadanie uczulić uczestników warsztatów na aspekt zdrowia, ale również zwrócić uwagę na to, że jedzenie też może być dziełem sztuki. Warsztaty będą odbywać się w lokalu gastronomicznym, z odpowiednio przygotowaną kuchnią i zapleczem kuchennym do warsztatów
na terenie powiatu żarskiego.
5. Spotkanie podsumowujące projekt i wystawa prac uczestników. Przedstawienie prac i wspólne pogaduszki przy lokalnej twórczości. Tematyka
spotkania będzie powiązana z tematyka przeprowadzonych warsztatów, przedstawione/omówione zostaną prace powarsztatowe, które zostały udostępnione
MGOK w Jasieniu jako wystawa prac oraz zaproszeni zostaną lokalni artyści, którzy przedstawią swoją twórczość. Zaplanowana wystawa będzie kontynuacją wystawy
wymienionej w pkt. 3 (Wystawa malarstwa – powarsztatowa), uzupełniona o wystawę makramy. Prace będą eksponowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury od dnia spotkania podsumowującego projekt do końca realizacji projektu. Zgodnie z ustaleniami gminy Jasień i Spreetal zapewniono uczestnikom transport i wyżywienie podczas działań.
 
Projektbeschreibung
Zur Fortsetzung der polnisch - polnischen Partnerschaft deutschland wollen wir Treffen für Einwohner aller Altersgruppen (Erwachsene) initiieren,
die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Workshops. Im Rahmen des Projekts ist Folgendesgeplant gemeinsame Aktionen 7.09.2021 -  10.12.2021 . Es sind eintaetige Workshops fuer die Buerger geplant:
1. Malen - Workshop:Spot-Malerei auf fertigen Lackgrundlagen (5 Stunden).
2. Makrameespitze-Workshop-Makramee weben und Dekoration erstellen (5 Stunden).
3. Malereiausstellung- am Ende des Workshops.
Das wird offene Ausstellung der Bilder, die im Rahmen des Workshops gemacht werden und eigene Bilder der Teilnehmer aus der Gemeinde
Jasień und Gemeinde Spreetal. Wir koennen diese Taetigkeit als Ausstellungsvernissage nennen. Die Bilder werden im Kulturhaus (MGOK) ausstellen,
nach Malen-Workshop min. 3 Wochen lang. Auf Staffeleien, die wir schon besitzen, werden die Bilder aufgehaengt und auf gekauften
Aufhaengesets werden die Bilder der lokalen Maler haengen. Das ist das Projektsthema-Kennenlernen
der lokalen Kulturerbe. Es wurden min. 10 Malereien aus Deutschland und 20 Malereien aus Polen geplant. Im Rahmen der gemeinsamen
Partnertreffen wurden weitere Kulturveranstaltungen aus der Gemeinde Jasien und der Gemeinde Spreetal gewuenscht und geplant.
Die geplante Malereiausstellung nach Malenworkshop und die Malereien der lokalen Maler – es ist eine gute Idee fuer gemeinsame Taetigkeit.
4. Gesundes Essen-Workshop-Expertweitergabe von Wissen fuer Buerger + Zubereitung gesunder Mahlzeiten. Workshops zu gesunder Ernährung
sollen dazu dienen sensibilisierung der Workshop-Teilnehmer für den Gesundheitsaspekt, sondern auch die Aufmerksamkeit auf
dass Essen auch ein Kunstwerk sein kann. Workshop wird im Gastronomielokal in der richtig vorbereiteten Kueche und mit der Kuechenausstattung
im Kreis Żary durchgefuehrt.
5. Projektabschlussbesprechung und Bilderausstellung der Teilnehmer.
Bilderausstellung und die gemeinsame Gespraeche.Das Thema des Treffens-durchgefuehrte Workshops. Es werden auch die fertige Bilder
besprochen, die im Kulturhaus (MGOK) in Jasien als Ausstellung gezeigt werden. Die geplante
Ausstellung ist eine Fortsetzung der die unter Punkt 3 (Gemäldeausstellung - post-Workshop), ergänzt durch eine Makrameeausstellung.
Die Werke werden in der Stadtverwaltung ausgestellt Städtisches Kulturzentrum ab dem Tag des Treffens zusammenfassung des Projekts bis zum Abschluss
der Durchführung projekt. Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Jasień und Spreetal sorgte für den Transport der Teilnehmer und verpflegung während den Aktivitäten.
 

Spotkanie integracyjne

Spotkanie integracyjne

Wystawa z malarstwa i makramy

Wystawa z malarstwa i makramy

Warsztaty z makramy

Warsztaty z makramy

Warsztaty z malarstwa

Warsztaty z malarstwa

Warsztaty zdrowego jedzenia

Warsztaty zdrowego jedzenia

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2