Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Partnerski Dzień Dziecka - transgraniczne spotkanie integracyjne

Czcionka:

 


 

 

Miła niespodzianka, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Partnerski Dzień Dziecka - transgraniczne spotkanie integracyjne”.  Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa. 

Już niedługo więcej szczegółów...

 

Gmina Jasień podpisała z Gminą Spreetal umowę partnerską o współpracy w dziedzinie handlu, przemysłu oraz kultury jak również na płaszczyźnie techniki i humanitaryzmu. Przed podpisaniem porozumienia odbyło się kilka spotkań w celu zapoznania się i poznania wspólnych potrzeb. Strony jednogłośnie stwierdziły, że mają wspólne potrzeby i wspólne plany na rozwój partnerstwa. Jednym z pomysłów było zorganizowanie spotkania integracyjnego "Partnerskiego Dnia Dziecka".

W Gminie Jasień i Gminie Spreetal istnieje zapotrzebowanie na współpracę w sferze kultury oraz spotkań dla dzieci i młodzieży. Integracja będzie miała na celu poznanie siebie nawzajem, usprawni dialog międzykulturowy poprzez wspólną zabawę. Obie strony wyraziły chęć napisania wspólnego projektu.

W celu bliższej współpracy chcemy pokazać inicjatywę spotkań dla dzieci i młodzieży, którzy po obu stronach granicy potwierdzili chęć udziału. W ramach projektu zaplanowano wspólne spotkanie, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku, w ramach którego zostaną zorganizowane w Jasieniu (park miejski):

1. Animacje dla dzieci, przeprowadzone przez profesjonalnych animatorów:

- gry i zabawy, konkursy z upominkami, konkurencje sportowe, bańkowe szaleństwo, balonowe niespodzianki, pokaz iluzji i magii, dmuchane zamki, popcorn, wata cukrowa, sztuczna krowa.

2. Rowerowa Akademia - miasteczko rowerowe, które łączy rozrywkę z edukacją, uczestnicy podczas zabawy uczą się przepisów ruchu drogowego.

3. Stoliczek bibliotekarski z książkami, malowankami i grami planszowymi.

4. Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotują gry i zabawy z lat ich dzieciństwa.

5. Warsztaty plastyczne i kreatywno - twórcze.

 

CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji dzieci i młodzieży w rejonie transgranicznym.

Okres realizacji: od 06.04.2018 do 29.06.2018

- Wartość projektu: 4 308,69 EUR

- Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):

3 662,38 EUR tj. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

 

Projekt pn.: "Partnerski Dzień Dziecka - transgraniczne spotkanie integracyjne"

dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

SPOTKANIE WSPÓLNEGO PERSONELU

Jesteśmy po pierwszym spotkaniu wspólnego personelu.Uzgodniono plan działania oraz terminy realizacji zadań projektowych. 


 

 

PARTNERSKI DZIEŃ DZIECKA - TRANSGRANICZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE - 03.06.2018 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 03.06.2018 r. w Jasieniu odbył się zorganizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu i Gminę Spreetal w ramach projektu pn.: "Partnerski Dzień Dziecka - transgraniczne spotkanie integracyjne", projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2022 oraz ze środków budżetu państwa.

W projekcie udział wzięło 80 uczestników, z czego połowę stanowili goście zagraniczni z Niemiec. W śród polskich uczestników znalazły się osoby tj. dzieci i młodzież z Gminy Jasień, natomiast w składzie delegacji niemieckiej były dzieci ze Gminy Spreetal.

Działania projektowe poprzedziły dwa spotkania robocze w trakcie których szczegółowo zaplanowano spotkanie integracyjne Partnerski Dzień Dziecka wraz z atrakcjami.

W dniu spotkania integracyjnego tj. 3 czerwca przygotowano dla dzieci bogatą ofertę, zostały przeprowadzone animacje dla dzieci, została przygotowana wioska indiańska, w której dzieci przeniosły się w świat gier i zabaw małych Indian, odbyły się konkursy z upominkami, konkurencje sportowe, bańkowe szaleństwa, każdy z uczestników otrzymał balonową niespodziankę, uczestniczyliśmy w pokazie iluzji i magii szamanki z wioski indiańskiej. Odbyły się zawody w dojeniu sztucznej krowy. Dzieci mogły również bezpłatnie, przez cały czas trwania spotkania integracyjnego korzystać z dmuchanych zamków. Dla każdego uczestnika był przygotowany poczęstunek, popcorn oraz wata cukrowa. Podczas spotkania uczestnicy przez zabawę uczyły się przepisów ruchu drogowego przygotowaną przez Akademię Rowerową. Przygotowany był stoliczek bibliotekarski z książkami, malowankami i grami planszowymi, integrowaliśmy się również przy grach i zabawach z lat naszych dziadków. Świetną zabawę mieliśmy podczas warsztatów plastycznych i kreatywno - twórczych, tworzyliśmy wspólnie obrazy, cuda z flicu i koralików był to czas do przeżywania twórczych przygód oraz ekscytująca zabawa.  Podczas wspólnej zabawy uczestnicy projektu czuli się wyjątkowo, poprzez wspólny udział w kreatywnych zabawach mocno angażujących animatora i uczestników.

Dyrektor M-GOK Hanna Łabudzińska na spotkaniu integracyjnym zaznaczyła, że dzięki takim spotkaniom wzmocniła się nasza współpraca w zakresie integracji dzieci i młodzieży w rejonie transgranicznym.

Partnerski Dzień Dziecka - transgraniczne spotkanie integracyjne jest pierwszym naszym projektem od czasu współpracy partnerskiej z Gminą Spreetal. Są już pomysły na następne projekty i działania w różnych kierunkach. Wszystkim uczestnikom projektu zostały złożone życzenia z okazji ich święta. Podczas gier i zabaw rozdane zostały materiały promocyjne w postaci opasek i breloczków. Podczas spotkania i w przemówieniu Pani Dyrektor Hanny Łabudzińskiej zaznaczone zostało, iż projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni, że mogli spotkać się ze sobą, wyjść z domu z inicjatywą wspólnych spotkań, gier i zabaw jak i z wymianą doświadczeń kulturalnych.  

 

 

PARTNERKINDERTAG - EIN GRENZÜBERSCHREITENDES INTEGRATIONSTREFFEN - 03.06.2018

Am 3. Juni 2018 fand in Jasień das Projekt Partnerkindertag - ein grenzüberschreitendes Integrationstreffen statt. Das Projekt wurde vom Kulturhaus - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury in Jasień und Gemeinde Spreetal durchgeführt. Das Projekt ist aus den Mitteln Kleinprojektfonds (KPF) Interreg Polen - Sachsen 2014-2022 und aus dem Staathaushalt finanziert.

In Projket haben 80 Personen teilgenommen davon, Hälftedie Gäste aus Deutschland. Polnische Teilnehmer - Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Jasień, die Delegation aus Deutschland - die Kinder aus der Partnergemeinde Spreetal. Vor der Projektrealisierung fanden 2 Arbeitstreffen statt. Es wurde Integrationstreffen "Partnerkindertag" mit Attraktionen geplant.

Am Tag des Treffens, also 3. Juni 2018 hatten die Teilnehmer viele Attraktionen zur Verfügung; Animation für Kinder, Indiana Dorf mit vielen Wettbewerbe mit Preise und Spiele, Sport-Konkurenzen, Ballonüberraschungen, Seifenblasenshow, Zauberei und Illusion, die eine Zaubererin durchgeführt hat. Die Jugendlichen konnten eine künstliche Kuh melken. Umsonst standen für allen Luftschlösser zur Verfügung. Während der Spiele haben alle Kinder ein kleiner Imbiss, Popcorn, Zuckerwatte bekommen.

Radfahrenakademie hat die kleine Fahrradstadt vorbereitet, also die Kinder haben während des Spiels die Straßenverkehrsordnung gelernt. Es war auch ein Bibliothektischlein mit vielen Bücher, Malbücher und Gesellschaftspielen. Die Senioren (UTW) haben zusammen mit uns die Spiele aus Ihrer Kinderzeit gespielt.

Wir haben auch schöne Stunden während Kreativ - und Kunst - Workshops gehabt: wir haben gemeinsam Bilder, Figuren aus Filz und Korallen gemacht. Für uns war das schöne Spiel und konstruktive Abenteuer. Alle Teilnehmer haben sich sehr gut gefühlt dank kreativen Spielen, die alle Kinder und Animateure engagierten. Die Direktorin des Kulturhauses Hanna Łabudzińska hat während des Treffens gesagt, daβ dank dieses Treffens die Zusammenarbeit im Bereich der Kinder - und Jugendintegration in Grenzregion sehr stärkt

Partnerkindertag - Integrationstreffen ist unser 1. Projekt nach der Partnerzusammenarbeit mit der Gemeine Spreetal. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden ist schon vorgesehen. Es gibt bereits Gespräche zur Durchführung weiterer Projekte. Alle Projektteilnehmer haben die Wünsche zum Anlaβ des Kindertages und Promotionsmateriallen (reflektierende Schlüsselringe und Armbänder) bekommen. Die Direktorin Frau Hanna Łabudzińska hat betont, daβ  das Projekt aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen - Sachsen 2014-2022 und aus dem Staatshaushalt finanziert ist. Alle Projektteilnehmer sind zufrieden. Nach einem positiven Verlauf der Veranstaltung (Spaβ, Spiele und Austausch der kulturellen Erfahrungen) bestand der Wunsch nach Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. 

                  


 

PARTNERSKI DZIEŃ DZIECKA - TRANSGRANICZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE 03.06.2018

Utworzono dnia 28.06.2018, 10:56

   

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2