Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

M-GOK

Czcionka:

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 zpóźn. zm.),

- Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Uchwała Nr XXI/143/2000Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 grudnia 2000 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb Kulturalnych społeczeństwa .prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z polityką kulturalną gminy i miasta Jasień na podstawie własnego programu.

Do szczegółowego zakresu działalności M-GOK należy:

- przygotowanie do tworzenia wartości kulturalnych,

- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury,

- organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność instruktażowo - metodyczną poprzez różnorodne sekcje zainteresowań. Organizujemy imprezy plenerowe, okolicznościowe. Na czele Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową. Dyrektor reprezentuje Ośrodek Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Podstawa gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2