Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu mgokjasien.naszgok.pl

Deklaracja dostępności serwisu mgokjasien.naszgok.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mgokjasien.naszgok.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

-Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)

-Zamieszczone na stronie zdjęcia częściowo nie posiadają alternatywnego opisu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.08.27

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@mgok.jasien.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 371 07 40.

Osoba do kontaktu Marzena Perkowska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich > https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Armii Krajowej 2, 68 – 320 Jasień.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ( oba na parterze, główne bez barier architektonicznych). Główne wejście znajduje się od strony ul. Armii Krajowej 2.

Drugie techniczne ( dla personelu ) od strony Gimnazjum.

Przez główne wejście mogą wjechać na wózkach osoby niepełnosprawne.

Na parterze znajduje się szatnia oraz trzy toalety ( 2 dla gości, 1 dla personelu ). Brak toalety dla osób na wózkach  inwalidzkich.

Na parterze znajdują się pomieszczenia przystosowane dla osób na wózkach tj. kawiarnia oraz sala widowiskowa.

Przed budynkiem jest duży parking dla gości ( bez oznaczeń)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma również tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

M-GOK nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2